ทำไม หัวเย็น หลับสนิท?
ผลงานวิจัยโดย สถาบันวิจัยเรื่องการนอนของญี่ปุ่น (NCNP) , สวิตเซอร์แลนด์ ,ออสเตรเลีย ,อเมริกา ได้ทำการวิจัยเกี่ยวกับ Heat loss and Sleepinese ,Head cooling on human sleep stages and body temperature etc. ต่างแสดงผลถึงความสัมพันธ์ระหว่างการลดอุณหภูมิลงของร่างกาย ในขณะหลับกับการคายความร้อน ของมือ เท้า และศรีษะ และต่างแสดงผลสอดคล้องกับความเชื่อโบราณ ของชาวญี่ปุ่น คือ หัวเย็น เท้าอุ่น หลับสนิท ซึ่งมีมากกว่าร้อยปี กลางวัน ร่างกายคนเราก็คล้ายกับเครื่องจักร จะเคลื่อนที่หรือทำงานได้ ต้องมีการเผาผลาญพลังงาน จนเกิดความร้อน และต้องคายความร้อนออก
แต่กลางคืน ขณะหลับ ร่างกายคนเราปิดสวิทซ์เหมือนเครื่องจักรไม่ได้ ยังคงมีการเผาผลาญพลังงาน (เพื่อใช้ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรออยู่) เกิดความร้อนและคายความร้อนอยู่ตลอดเวลา และทางออกของความร้อนคือ ผิวหนัง แต่บริเวณที่ร่างกายคายความร้อนออกมามากที่สุด คือ ศรีษะ เนื่องจากบริเวณผมจะมีรูขุมขนใหญ่ และถี่ที่สุด ต่างกับเท้า ซึ่งทางธรรมชาติออกแบบมาให้มีรูขุมขนเล็กจนแทบมองไม่เห็น จึงควรดูแลให้อุ่น อยู่เสมอ

ขณะหลับศรีษะคนเราต้องทับอยู่บนหมอนนาน 7 - 8 ชั่วโมง ซึ่งถ้านอนบนหมอนที่มีการถ่ายเทไม่ดี เช่นวัสดุสังเคราะห์ที่มีโพรงอากาศน้อย กลางดึกจะเริ่มรู้สึกร้อนที่ศรีษะ และอาจทำให้นอนไม่หลับ หรือถ้าหลับแล้วก็ อาจตื่นขึ้นกลางดึก เพราะศรีษะจะร้อนขึ้น จนคุณไม่สบายตัว เพราะหมอนปิดทางระบายอากาศของศรีษะ